GREAT LIFE
NO BORDERS

Vi är din partner i frågor kring ekonomi och försäkring oavsett om du är bosatt i Sverige eller utomlands. Vi förmedlar kvalificerad rådgivning på hemmaplan och över gränser!

GREAT LIFE
NO BORDERS

Vi är din partner i frågor kring ekonomi och försäkring oavsett om du är bosatt i Sverige eller utomlands. Vi förmedlar kvalificerad rådgivning på hemmaplan och över gränser!

Crossborder Life & Pension
Finansiell rådgivare med internationellt fokus

Crossborder Life & Pension
Finansiell rådgivare
med internationellt fokus

Maximera ditt pensionssparande
Utifrån dina individuella behov erbjuder vi kvalificerad rådgivning kring ditt pensionssparande för att du ska få en möjlighet att kunna uppnå dina förväntade mål. Planerar du inför en kommande pensionering är det viktigt att förbereda och optimera dina uttag, oavsett om du bor i Sverige eller har funderingar på en framtida pension utomlands.
Utländska kapitalförsäkringar
med många fördelar
Upptäck unika möjligheter både i Sverige och vid bosättning utomlands med denna fördelaktiga investeringsform. Genom vår mångåriga expertis och samarbete med ett tiotal utländska försäkringsbolag kan vi skräddarsy och förmedla en utländsk kapitalförsäkring som passar just för dina behov. Vi erbjuder även rådgivning till dig som redan har en befintlig utländsk kapitalförsäkring.
Ditt stöd vid flytt utomlands
En smidig flytt utomlands är möjlig — med rätt partner. Vi erbjuder rådgivning kring ekonomiska frågor i samband med utlandsflytt och har ett brett nätverk och samarbete med företag inom finans och juridik, både i Sverige och utomlands så att du kan möta ditt livs nästa kapitel med god planering och rätt tillvägagångssätt.

Maximera ditt pensionssparande

Utifrån dina individuella behov erbjuder vi kvalificerad rådgivning kring ditt pensionssparande för att du ska få en möjlighet att kunna uppnå dina förväntade mål. Planerar du inför en kommande pensionering är det viktigt att förbereda och optimera dina uttag, oavsett om du bor i Sverige eller har funderingar på en framtida pension utomlands.

Utländska kapitalförsäkringar med många fördelar

Upptäck unika möjligheter både i Sverige och vid bosättning utomlands med denna fördelaktiga investeringsform. Genom vår mångåriga expertis och samarbete med ett tiotal utländska försäkringsbolag kan vi skräddarsy och förmedla en utländsk kapitalförsäkring som passar just för dina behov. Vi erbjuder även rådgivning till dig som redan har en befintlig utländsk kapitalförsäkring.

Ditt stöd vid flytt utomlands

En smidig flytt utomlands är möjlig — med rätt partner. Vi erbjuder rådgivning kring ekonomiska frågor i samband med utlandsflytt och har ett brett nätverk och samarbete med företag inom finans och juridik, både i Sverige och utomlands så att du kan möta ditt livs nästa kapitel med god planering och rätt tillvägagångssätt.

 

Ring till oss

+46 (0)8 519 70 333

Skriv till oss

info@crossborderlife.se

Vår adress

Kommendörsgatan 8C
SE-11448 Stockholm, Sweden