UTLAND

En lyckad utlandsflytt med vår ekonomiska rådgivning

Funderar du på en framtida pension utomlands eller vill du förverkliga din dröm att bo och kanske även arbeta i ett annat land, så kan vi hjälpa dig med ekonomiska frågor kring din flytt.

Förutom vårt naturliga samarbete med svenska och utländska försäkringsbolag har vi även ett brett nätverk och samarbete med banker, kapitalförvaltare, försäkringsförmedlare, fastighetsmäklare, advokater, skattejurister och revisionsbyråer, både i Sverige och utomlands.

Vår uppgift är att ledsaga och guida dig genom ibland snåriga och byråkratiska regelverk, och se till att din utlandsvistelse blir en lyckad upplevelse.

Funderar du på en framtida pension utomlands eller vill du förverkliga din dröm att bo och kanske även arbeta i ett annat land, så kan vi hjälpa dig med ekonomiska frågor kring din flytt.

Förutom vårt naturliga samarbete med svenska och utländska försäkringsbolag har vi även ett brett nätverk och samarbete med banker, kapitalförvaltare, försäkringsförmedlare, fastighetsmäklare, advokater, skattejurister och revisionsbyråer, både i Sverige och utomlands.

Vår uppgift är att ledsaga och guida dig genom ibland snåriga och byråkratiska regelverk, och se till att din utlandsvistelse blir en lyckad upplevelse.

Pensionering utomlands:
så blir det optimalt

Ta gärna kontakt med oss om du planerar att pensionera dig utomlands för då är det av stor vikt att göra en genomgång av dina pensions- och kapitalförsäkringar och detta i god tid innan flytten går.

Vi planerar och förbereder dina pensionsuttag och går igenom hur de påverkas av eventuella skatteavtal som kan finnas mellan Sverige och ditt nya bosättningsland.

Smarta råd kring skatter och sparande

Det gäller att fatta smarta beslut i finansiella frågor, inte minst när man bosätter sig utomlands. I en del länder finns det kapitalvinstskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt, skillnaderna kan vara stora och ibland förekommer även lokala regler inom landet. Vi går igenom hur du på bästa sätt kan bevara ditt sparade kapital på ett så effektivt sätt som möjligt. I många fall kan en utländsk kapitalförsäkring reducera eller till och med eliminera dessa lokala skatter.

Vi har avtal med flera internationella försäkringsbolag och med vår mångåriga expertis så kan vi skräddarsy och förmedla en kapitalförsäkring som är legalt godkänd i det land du bosätter dig i.

Köpa bostad utomlands:
så blir drömmen verklighet

Vägen till din drömbostad kan vara snårig utan rätt stöd. Processen vid ett bostadsköp kan skilja sig markant från Sverige och du behöver ofta anlita juridisk hjälp. Väl på plats så kanske du även behöver upprätta ett testamente och få hjälp med dina deklarationer m.m.?

Genom vårt breda internationella nätverk kan vi hjälpa dig med kontakter inom både skatt och juridik. Vi samarbetar med internationella och lokala fastighetsmäklare och även med banker som kan hjälpa till med bostadslån.

Hjälp när du vill flytta tillbaka till Sverige

Vi hjälper dig med ekonomiska frågor inför din flytt till Sverige. Tillsammans ser vi bland annat över dina försäkringar för att på bästa sätt förbereda och anpassa dessa till vårt unika skattesystem i Sverige.

Köpa bostad utomlands:
så blir drömmen verklighet

Vägen till din drömbostad kan vara snårig utan rätt stöd. Processen vid ett bostadsköp kan skilja sig markant från Sverige och du behöver ofta anlita juridisk hjälp. Väl på plats så kanske du även behöver upprätta ett testamente och få hjälp med dina deklarationer m.m.?

Genom vårt breda internationella nätverk kan vi hjälpa dig med kontakter inom både skatt och juridik. Vi samarbetar med internationella och lokala fastighetsmäklare och även med banker som kan hjälpa till med bostadslån.

Hjälp när du vill flytta tillbaka till Sverige

Vi hjälper dig med ekonomiska frågor inför din flytt till Sverige. Tillsammans ser vi bland annat över dina försäkringar för att på bästa sätt förbereda och anpassa dessa till vårt unika skattesystem i Sverige.

 

Ring till oss

+46 (0)8 650 80 50

Skriv till oss

info@crossborderlife.se

Vår adress

Kommendörsgatan 8C
SE-11448 Stockholm, Sweden